Yrkesfagene trenger deg

På landsbasis velger omtrent halvparten yrkesfag når de begynner på videregående skole. Lokalt er disse en sentral del av kompetanseutviklingen vi driver med og lærlingordningen er en viktig rekrutteringsplattform for mange bedrifter. Utviklingen skjer raskt, og med all informasjonen som i dag er tilgjengelig vil evnen til å tilegne seg praktiske ferdigheter og kunnskap være en solid investering i fremtiden. 

Mye på gang

Det er mye på gang i Finnmark for tiden. Fra investeringer innen industrier som olje & gass, gruvedrift og matproduksjon til utbygging av infrastruktur som flyplass, tunneler og logistikkbaser, eller innen helse, som nytt sykehus i Hammerfest og nærsykehuset i Alta. Med den ventede «eldrebølgen» vil det også åpnes et stort behov for arbeidskraft i Norge, her gjelder det å ligge foran skjema så man har tilgjengelig kapasitet til å betjene fremtidens behov. Lokal ungdom har kjennskap til arktisk klima og takler de særegne utfordringene i Finnmark.

Å velge yrkesfag er ingen B-løsning

Et høyt nivå på basiskunnskapene og godt håndlag kommer godt med når du skal ut i bedrift for å utvikle kompetanse og ferdigheter sammen med profesjonelle fagarbeidere. Dyktige fagarbeidere er, og blir, helt avgjørende for et bærekraftig velferdssamfunn. Erfaringen du får som fagarbeider vil også senere kunne omsettes for å oppnå andre mål og et fagbrev er på ingen måte en enveisbillett. Etter endt fagbrev har du høy jobbsikkerhet og gode muligheter for videre utdannelse. Arbeidsledigheten blant de med yrkesrettede utdanninger er lav og lønnen ofte god. 

Livslang læring

Å få forståelse og kjennskap til utfordringene rundt å skape kvalitet, produsere overskudd og samarbeide med kolleger og kunder er en god start på voksenlivet. Man blir bedre kjent med seg selv gjennom læretiden og utvikler gradvis sin selvstendighet under veiledning av en faglig leder og andre instruktører. Du får muligheten til å knytte kontakter og vise deg fram tidlig, denne prosessen vil være med deg videre og åpne dører for deg i fremtiden.

Alle vinner

En aktivt søkende og engasjert lærling er en vitamininnsprøyting til enhver bedrift, og de fleste liker å lære vekk det de kan best til en som tar imot og ønsker fremgang. Tenk, i stedet for studielån vil du til og med fålønn under utdanning i tillegg til arbeidserfaring! 

Å være lærebedrift er et viktig samfunnsansvar og bidrar til fellesskapet på mange områder. Bedriftene deler av sin kompetanse og får ansatte av høy kvalitet spisset mot deres formål. Dette er en vinn-vinn situasjon for alle involverte. 

Sats på yrkesfag

Til slutt vil vi oppfordre flere til å søke yrkesfag og snakke om denne retningen. Fagopplæringen i skolen bør få mer ressurser for å tiltrekke seg flere og mer attraktive kandidater. Opplæring rundt teknologi i praksis samt oppdatert kunnskap om yrkesfag generelt bør gis på grunnskolenivå. Den moderne teknologiutviklingen gjør det vanskeligere for skoleverket å holde følge med næringslivets behov, så her må man henge med i svingene. Til slutt vil vi oppfordre flere bedrifter til å ta inn lærlinger, og de som allerede har lærlinger til å ta inn flere. Skal den positive utviklingen fortsette må vi videreføre yrkesfagløftet. 

Facebook
Twitter
LinkedIn