Spørsmål og svar

Takstutdanningen

Hvorfor skal jeg bli takstingeniør?

Du skaffer deg en fot til å stå på i tilfelle det skulle bli nedgangstider igjen.

Vi lever i en verden i stadig endring og det er mye som tyder på at vi er på vei inn en tid preget av større utgifter, grunnet rentehevinger og prisøkninger på strøm og mye annet. Da vil folk ha mindre penger å bruke og det investeres mindre i blant annet bolig. Dette vil resultere i mindre jobb for de som jobber innen byggenæringen.

Takstingeniør er det behov for uansett, både i opp- og nedgangstider, da det omsettes like mange (og kanskje flere) brukte boliger når det er lavkonjunktur og det er nettopp tilstandsrapportering ved salg av brukt bolig at pengene er innen taksering.

En annen ting å tenke på er at vi blir eldre med årene og opplever slitasje på kroppen.
Som takstingeniør har du en stor fordel med kunnskapen og den praktiske erfaringen du allerede besitter som tømrer, murmester eller bygningsingeniør.

Vi vet at det selges rundt 110 000 brukte boliger som alle skal selges med en tilstandsrapport.

Hvordan foregår en tilstandsrapportering?

De nye tilstandsrapportene tar hensyn til de nye kravene og forskriftene i den nye og strengere avhendingsloven av 1. januar 2022.

Du besiktiger og kontrollerer boligen etter punktene som er definert i tilstandsrapporten og gir hvert punkt en tilstandsgrad. Er det noe som bør eller må utbedres så anfører du kostnaden på utbedringene, det gjelder kun TG3. Her kommer din erfaring som fagmann til god nytte.

Når befaringen er ferdig, utarbeider du tilstandsrapporten og sender den ferdige rapporten til oppdragsgiveren, som er eier, men som også i noen tilfeller kan være megleren.

Hvordan foregår en verdivurdering?

Du skal finne boligens tekniske verdi og markedsverdi.

To identiske boliger kan ha helt forskjellige priser, da det er mange hensyn å ta. Beliggenhet er den mest vesentlige, men boligens tilstand er alltid en viktig del av vurderingen.

Er det mye papirarbeid?

Nei! Du kan fylle ut rapporten på PC og deretter printe den ut, men det er det få som gjør. Rapportene kan lastes ned som app på mobil og nettbrett og det fylles ut underveis i befaringen. Det vil være det mest gunstige, ettersom bilder som eventuelt blir tatt, vil automatisk lagres i rapporten. Når den er ferdig utfylt kan du med ett tastetrykk sende den direkte til oppdragsgiveren på e-post.

Hvorfor må man være tømrer, murmester eller fagskoleingeniør innen bygg?

Man må ha mesterbrev som tømrer, murer eller rørlegger for å ta takstutdanningen,
eller være fagskoleingeniør (minimum toårig teknisk fagskole, byggfag).
Hvis du har svennebrev som tømrer, murer eller rørlegger og kan tenke deg å bli takstmann, så tilbyr vi et forløp der du kan kombinere mester- og takstutdanningen.
Les mer om vår godkjente mesterutdanning  www.nma.no

Hva er en "godkjent" takstingeniør?

«Takstingeniør» er en ubeskyttet tittel på linje med for eksempel «konsulent» og det finnes ingen overordnede godkjenningsordninger for takstingeniører i Norge. Mestertittelen derimot, er sentralt godkjent og strengt regulert og overvåket av Mesterbrevnemnda som igjen er underlagt staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1986-06-20-35

En godkjent takstingeniør leverer en godkjent tilstandsrapport.

Våre rapporter etterkommer kravene i forskriften til avhendingsloven, tryggere Bolighandel.

All virksomhet og opplæring i Norges Takstakademi er i henhold til de nye forskriftene i avhendingsloven.

Hva trenger jeg for å praktisere som takstingeniør?

Du trenger tilgang til rapporter markedet allerede bruker og etterspør, samt en profesjonsforsikring. Vi skal sørge for at du har det  utstyret du trenger.
All annen kompetanse som er relevant for bransjen, får du gjennom utdanningen.

Hvorfor har dere en praktisk del i utdanningen?

Vi i Takstakademiet verdsetter praktisk opplæring høyt, ettersom dette vil gi en grundig opplæring. Av erfaring gir dette de beste mulighetene for å bli en dyktig takstingeniør. Derfor er praktisk opplæring en obligatorisk del av utdanningen hos oss.

Den praktiske delen avholdes mot slutten av semesteret. Da vil det også utdeles vitnemålet, som dokumenterer at du har gjennomført og bestått takstutdanningen hos Norges Takstakademi. 

Taksering er sammensatt, og det er viktig å ha ulike typer kompetanse: både teoretisk og erfaring med praktisk befaring og gjennomgang av bygninger, i tillegg til tilstandsrapporter. Derfor vil også en praktisk del i utdanningen forberede deg til arbeidslivet i større grad enn med kun en teoretisk tilnærming. 

Hvor vil den praktiske samlingen finne sted?

Samlingen vil være på et hotell på Gardermoen, eller i nærheten av Gardermoen.
Vi har studenter fra hele landet og Gardermoen er billigst og enklest tilgjengelig uansett hvor man bor i landet.

Kan jeg ta utdanningen på kortere tid enn 8 måneder?

Både ja og nei.

Den teoretiske delen ligger ferdig i det digitale klasserommet, så hvis du har tid til det kan du bruke kortere tid på den teoretiske delen, MEN; den praktiske delen av pensum blir avholdt på samme tid for alle og er obligatorisk.

Hvem er faglærerne?

Faglærerne har lang erfaring og fag- og pedagogisk utdanning på universitetsnivå, sammen med svært lang fartstid og erfaring fra bransjen. De er i tillegg vant til å undervise, så du er i de tryggeste hender.

Som student får du telefonnummer og mailadresse til din personlige faglærer og du kan ringe vedkommende når du vil (også i ferier og helgene, men ikke om natta).

Hvilke rapporter bruker dere?

Alle rapporter du får tilgang til er godkjente i henhold til de nye kravene i avhendingsloven og er de rapportene markedet allerede bruker.

Hvilke takseringsoppdrag kan jeg påta meg etter bestått eksamen?

  • Tilstandsrapportering av boliger
  • Tilstandsrapportering av hytter og fritidsboliger
  • Verditaksering av boliger / fritidsboliger
  • Tomtetakst
  • Reklamasjonsrapporter
  • Forhåndsbefaringer
  • Overtakelsesbefaringer, 1. årsbefaringer og 3. årsbefaringer

Betaling:

Halvparten faktureres ved oppstart og resten før eksamen.

Opptaktskrav:

Man må ha mesterbrev som tømrer, murer eller rørlegger for å ta takstutdanningen,
eller være fagskoleingeniør (minimum toårig teknisk fagskole, byggfag).
Hvis du har svennebrev som tømrer, murer eller rørlegger og kan tenke deg å bli takstmann, så tilbyr vi et forløp der du kan kombinere mester- og takstutdanningen.

Les mer om vår godkjente mesterutdanning www.nma.no

Jeg lurer på flere ting!

Ta kontakt med Tom Nygård, som er opptaksansvarlig!

Tom er like tilgjengelig som faglærerne, så du kan selvsagt ringe på kveldstid og i helgene.