Fleksibel takstutdanning med praksisopplæring

Bli takstmann

Med vår fleksible utdanning kan du studere hvor som helst, når som helst! Våre faglærere er tilgjengelig både på dagtid, så vel som på kveldstid og helg, slik at du alltid får den hjelpen og oppfølgingen du trenger! Utdanningen er både teoretisk og praktisk organisert og gir deg grunnlag for å praktisere som takstmann innenfor verdi- og tilstandsrapportering i henhold til ny forskrift i avhendingsloven (1.januar 2022). 

Gjennom studiet vil du få anledning til å bli kjent med flere aktører som tilbyr programvare. Du får også anledning til å søke om medlemskap i fagnettverk for takstmenn i NITO.  Her vil det gis tilbud og forsikringer, aktiviteter og pensjon som er relevant for takstmennene. For utfyllende informasjon, se spørsmål og svar. 

Behovet for takstmenn / bygningssakkyndig er økende. Du blir godkjent for taksering av bolig innenfor verditaksering og tilstandsrapportering. Med kombinasjon av teori og praksis, vil du ha anledning til å foreta tilstandsrapportering for alle meglerkjedene, banker og bistå advokater og andre aktører i boligomsetningen. I Norge selges det mer enn 100 000 brukte boliger årlig. Alle disse selges med en tilstandsrapport. 

Bilde av en mann som bruker pc til nettstudier - Norges Mesterakademi Norge - Takstutdanning
Bilde av en mann som bruker pc til nettstudier - Norges Mesterakademi Norge - Takstutdanning

Informasjon og pris om vår takstutdanning

Norges Takstakademi har en fleksibel takstutdanning som gjør at du kan ta utdanningen hjemmefra og får egen veileder som har jobbet i takstbransjen i flere år. Takstutdanningen er både teoretisk og praktisk organisert.

 • Total varighet 8 måneder.
 • Grunnleggende taksering.
 • Tilstandsrapportering bolig.
 • Verditaksering.
 • Reklamasjonsrapporter.
 • Opplæring i godkjente rapportskjematurer.
 • Befaringspraksis. 
 • Totalt kr. 87 000,- 

Befaringspraksis:
Ved praksisopplæringen vil en erfaren takstmann være ansvarlig og veilede studentene gjennom en autentisk befaring. Vi møtes til praksis den 13. mai til den 15. mai. Vi samles på hotell Scandic Oslo Airport (Gardermoen). NMA ordner alt det praktiske med transport til og fra befaringen. Her vil man  gjennomgå samtlige punkter i en tilstandsrapport. Det blir også satt teknisk verdi og markedsverdi på rapporten.

Jeg  starter opp på takstutdanningen hos Mesterakademiet. Her får jeg en personlig veileder som følger meg gjennom hele utdanningen. Jeg setter stor pris på at det er lagt vekt på en praktisk tilnærming av studiet. 

- Stian Forsaa

Opptakskrav og sertifiseringer

Med vår utdanning kan du praktisere som takstmann. Vi er derfor ekstra påpasselig med hvem som får gjennomføre vår utdanning, Du ha minimum byggeteknisk bakgrunn som tømrermester eller murmester. Fagskoleingeniør (toårig teknisk fagskole, byggfag) er også relevant og god bakgrunn for studiet. Det er mulig å kombinere mester- og takstutdanningen.  

Etter bestått eksamen vil du være godkjent takstmann/bygningssakkyndig innenfor følgende områder:

 • Tilstandsrapportering av boliger.
 • Tilstandsrapportering av hytter og fritidsboliger.
 • Verditaksering av boliger/fritidsboliger.
 • Tomtetakst
 • Reklamasjonrapporter.
 • Forhåndsbefaringer.
 • Overtakelsesbefaringer, 1. årsbefaringer og 3. årsbefaringer.
Bilde av en mann som bruker pc til nettstudier - Norges Mesterakademi Norge - Takstutdanning