Norges eneste takstutdanning med både teoretisk og praktisk utdanning

Mann med takstutdanning ser på bygningskonstruksjon med huseier og peker

Norges Takstakademi tilbyr en grundig takstutdanning som inkluderer befaring, for på den måten sørge for at du som vil bli takstmann får det rette grunnlaget.

Hos oss blir du ikke takstmann over en helg, men vi garanterer at du blir en takstmann som vet hva du driver med!

Grundig takstutdanning med reell befaring på programmet!

Det beste med vår takstutdanning er at du får uvurderlig praktisk erfaring gjennom en avsluttende reell befaring. Dette er det ingen av de andre utdanningsinstitusjonene som tilbyr! Vår kombinasjon av teori og praksis er grundig lagt opp for at du skal få det grunnlaget en takstmann (bygningssakkyndig) må ha med seg ut i jobben.

 

Følg med nå for flere grunner til at takstutdanning ved Norges Takstakademi er den mest grundige takstutdannelsen i Norge.

1. Du kan studere hvor som helst

Takstutdannelsen ved Norges Takstakademi er lagt opp til at du studerer hvor du vil og når du vil! Alt foregår på nett, og du har tilgang til ditt digitale klasserom hele døgnet. Dette er glimrende for deg som er i full jobb ved siden av utdannelsen.

Merk deg likevel at gjennomføringen av den praktiske delen av kurset har en fastsatt dato. Her må du møte opp for å bestå utdanningen.

2. Du får tildelt din egen faglærer

Det er riktig. En helt egen faglærer og støttespiller, som du kan ringe når du trenger hjelp. Ring når du vil! Til og med i helgene! Hos Norges Takstakademi skal du alltid få den hjelpen du trenger.

3. Du får tilgang til programvare/rapporter for takstingeniører

Gjennom kurset får du muligheten til å bli kjent med flere typer programvare/rapportverktøy for takstmenn. Slik at du selv kan velge det du liker best å bruke.

4. Befaringspraksis som del av takstutdanning

Denne delen av takstutdanningen får du ikke noe annet sted enn hos Norges Takstakademi. Dette er også den eneste delen av utdanningen som er satt til en spesiell dato. Ellers kan du bestemme tidsløpet i utdanningen som du selv vil!

5. Du er godkjent for de fleste takseringsområder

Med en gjennomført takstutdannelse fra Norges Takstakademi er du godkjent til:

  • Tilstandsrapportering av boliger, hytter og fritidsboliger
  • Verditaksering av boliger og fritidsboliger
  • Tomtetaksering
  • Reklamasjonsrapporter
  • Forhåndsbefaringer
  • Overtakelsesbefaringer

Det er gode framtidsutsikter for takstmenn, og har du mesterbrev innen byggfagene, er dette noe du bør vurdere. Mer enn 90 prosent av all omsetning innen taksering ligger innen tilstandsrapportering, og det er ikke så rart. Alle hus som selges må ha en tilstandsrapport.

Et marked med stort potensiale for nye takstingeniører

Det selges ca. 110 000 boliger i Norge hvert eneste år. Alle disse boligene skal ha en tilstandsrapport, og det er et stort behov for nye takstmenn (bygningssakkyndige).

For å starte på vår utdanning kreves det at du har bakgrunn som mur-, tømrer eller rørleggermester, eller er ingeniør (byggfag). For eksempel siv.ing, arkitekt m.m. Det kan finnes unntak fra opptakskravene med bakgrunn i realkompetanse, men dette må kunne dokumenteres.

Om du vil bli takstmann, men ikke har mesterbrev, har vi et fantastisk tilbud til deg. Du kan nemlig kombinere vår mesterutdanning med takstutdanningen! Kontakt oss for mer informasjon om dette.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn