Takstutdannelse fra Norges Takstakademi

Bilde av mann som tar bilde av hus for taksering

Den eneste utdanningsinstitusjonen med befaring som en del av utdannelsen.

I Norge omsettes det mer enn 110 000 brukte boliger og fritidseiendommer per år.

Alle disse eiendommene trenger en takstmann, eller bygningssakkyndig, som er den nye tittelen myndighetene har bestemt at vi skal bruke. Bygningssakkyndige skal befare, vurdere og dokumentere boligens tekniske tilstand, ved å utarbeide en grundig tilstandsrapport.

Dersom denne rapporten er mangelfull, kan det gå så langt at det fører til rettslige tvister. Det er derfor særdeles viktig at rapporten utføres av en fagkyndig bygningssakkyndig. Det ble dessverre ikke noe krav til utdanning ifm. lansering av den nye avhendingsloven, slik det lå an til i forslaget, som ble lagt ut på høring.

Stikk i strid med stortingsflertallet, forbruker-myndighetene og hele eiendomsbransjen, valgte regjeringen Solberg å droppe krav til utdanning og «bygningssakkyndig» ble ikke en beskyttet tittel. Det er derfor fritt frem for hvem som helst å utdanne bygningssakkyndige. Det er derfor lurt å undersøke hvem som står bak utdanningsinstitusjonen du velger å utdanne deg på, og ikke ta letteste utveien. Bak Norges Takstkademi (NTAK) står toneangivende takstmenn med lang erfaring og ledere i utdanningsinstitusjonene med Sven Meyer og Henning Møllerløkken i spissen

Som utdannet bygningssakkyndig ved NTAK, mener vi at du vil bli blant de bygningssakkyndige i landet som innehar den grundigste utdannelsen innen taksering og tilstandsrapportering av bolig- og fritidseiendommer. Dette fordi vi, i tillegg til nytenkning i den teoretiske delen av utdanningen, også fokuserer på praktisk opplæring. Hos oss er fysisk befaring en del av utdanningen – noe ingen av våre konkurrenter har.

Kombiner mesterutdanning med takstutdanning

Opptakskravet for å bli bygningssakkyndig/takstmann hos oss, er at du er utdannet bygg- og tømrermester, murmester, arkitekt, fagskoleingeniør, ingeniør eller sivilingeniør innen bygg. Da har du en bakgrunn og erfaring som gjør deg bedre skikket til den viktige jobben som bygningssakkyndig/takstmann.

Om du ikke har mesterbrev eller ingeniørutdanning, tilbyr NMA og NTAK et utdanningsløp der du kan kombinere mester- og takstutdanningen. Velger du denne løsningen, får du takstutdanningen til en rabattert pris!

Opptakskravet for å komme inn på mesterutdanningen er:

  • Fag- eller svennebrev i faget
  • Arbeidet i mesterfaget i minst seks år, eller minst to år etter fag- eller svenneprøve (praksisen bør som hovedregel ligge innenfor siste tiårs-periode)

Kvalitetskrav ved NMA/NTAK:

  • Eksamen blir rettet av intern og ekstern sensor, ved uenighet innkalles en tredje sensor
  • Evalueringsskjema for alle klasser
  • Klageorgan: advokat som kaller inn den fagpersonen det er behov for.
  • Vi har fått tildeling som læreinstitusjon av Mesterbrevnemda og følger alle krav til utdanning gitt av dem – blant annet studieplanen.

Vår takstutdannelse (med unntak av den praktiske samlingen der utdeling av vitnemål også vil foregå) er fullstendig nettbasert!

NTAK gjør det enklere for deg å bli bygningssakkyndig, da all teoretisk undervisning er nettbasert. Denne utdanningsformen er skreddersydd for deg som er i full jobb, da alle forelesningene er innspilt på forhånd – noe som betyr at du, som student, kan se forelesningene når du vil, så mange ganger du vil og du kan spole for å se det du ønsker om igjen. Dette gjør det lettere å kombinere jobb og utdanning.

Du tildeles en personlig veileder, en erfaren faglærer, som er der når du trenger det, uansett om det er kveld eller helg.

Alt av den teoretiske delen av pensum ligger i det «digitale klasserommet», der du logger deg inn og ut når det passer deg.

På slutten av semesteret vil det være en felles/obligatorisk praktisk samling, der vi gjennomfører en befaring av en bolig det skal skrives tilstandsrapport på. I forbindelse med den praktiske delen, vil det bli en overrekkelse av vitnemål. Samlingen vil finne sted sentralt på Østlandet.

Behovet er stort for bygningssakkyndige / takstingeniører – du vil bli ettertraktet!

Som uteksaminert fra NTAK er du godkjent for befaringer og taksering av bolig innenfor verditaksering og tilstandsrapportering. Du vil også få tilbud om tilgang på rapportverktøy og den forsikringen du trenger i din jobb som bygningssakkyndig/takstmann.

Behovet for utdannede fagpersoner, på et høyt nivå, innen takseringsyrket er både stort og økende.

Vi kjenner til at antallet boliger som skal selges, og som ifølge den nye avhendingsloven, må ha en tilstandsrapport som en viktig del av dokumentasjonen ved salget, allerede nå er mye høyere enn det antall bygningssakkyndige, som er tilgjengelig i markedet, klarer å håndtere. Dette betyr at det er ventetid for å få tak i bygningssakkyndig, slik at dine muligheter for jobbtilbud, som bygningssakkyndig, er meget gode!

En bestått takstutdannelse fra NTAK, gir deg et godt grunnlag til å lykkes som bygningssakkyndig – og vi hjelper deg i gang!

Tar du takstutdannelse ved NTAK, som også inneholder den viktige praktiske delen i opplæringen, bare teori er ikke godt nok, har du et svært godt utgangspunkt til å komme raskt i gang med å tjene penger som bygningssakkyndig.

NTAK vil veilede deg med å komme i gang etter endt utdannelse.

Facebook
Twitter
LinkedIn